Disputationer Disputation: Laura Baqué Vidal

2024-05-24 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Rappesalen, Alfred Nobels Allé 10

Developing an embryonic stem cellbased cell product for age-related macular degeneration

Deltagande via Teams

Huvudhandledare

Dr. Fredrik Lanner
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Bihandledare

Prof. Anders Kvanta
Karolinska Institutet
Department of Clinical Neuroscience
Division of Eye and Vision

Prof. Anna Falk
Karolinska Institutet
Department of Neuroscience
Division of Neurodevelopment

Dr. Sandra Petrus-Reurer
University of Cambridge
Department of Surgery

Fakultetsopponent

Prof. Heli Skottman
Tampere University
Department of Medicine and Health Technology

Betygsnämnd

Prof. Finn Hallbröök
Uppsala University
Department of Immunology, 
Genetics and Pathology

Dr. Cecilia Götherström
Karolinska Institutet
Department of Clinical Science, Intervention and Technology - CLINTEC
Division of Obstetrics and Gynecology

Dr. Agnete Kirkeby
Lund University
Department of Experimental Medical Sciences

Kontakt

Laura Baqué Vidal Doktorand