Disputationer Disputation Laura Armonaite

2023-05-12 9:00 Add to iCal
S:t Eriks Ögonsjukhus St Eriks Ögonsjukhus, Aula, Eugeniavägen 12, Solna

Titel: Malpositioned and Dislocated Intraocular Lenses: Management, Complications and Surgical Repositioning

Huvudhandledare 

Professor Anders Behndig, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Bihandledare 

Professor Anders Kvanta, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent 

Adjungerad universitetslektor Björn Johansson, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköping universitet

Betygsnämnd 

Adjungerad universitetslektor Karin Svedberg, Sektionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet 

Docent Rafi Sheikh, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund universitet

Universitetslektor Gauti Jóhannesson, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Kontakt

Laura Armonaite Doktorand