Disputationer Disputation: Lara Friess

2022-01-21 10:00 Add to iCal
Campus Solna Föreläsningssal CMB, Berzelius väg 21 eller via Zoom

Titel: Profiling of microglia in inflammation, aging, and the tumor microenvironment

Huvudhandledare:

Bertrand Joseph, Professor, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Klas Blomgren, Professor, Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet

Opponent:

Bart Eggen, Professor, Department of Biomedical Sciences of Cells and Systems, University of Groningen

Betygsnämnd: 

Lisa Westerberg, Associate Professor, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet

Sven Nelander, Professor, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University

Magnus Olsson, Docent, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

Ordförande:

Boris Zhivotovsky, Professor Emeritus, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

 

Zoom

Vill du deltaga via Zoom: maila lara.friess@ki.se så får du länken.

 

Välkommen!

Kontakt

Lara Friess