Disputationer Disputation: Lamberto J. Torralba-Raga

2021-10-01 9:30 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, NEO (Blickagången 16, 141 52 Huddinge) /Zoom

Välkommen till Lamberto J. Torralba-Ragas disputation med titeln "Genetic predisposition to immune cell malfunction and inflammation".

Doktorand

Lamberto J. Torralba-Raga, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), Institutionen för medicin i Huddinge, Karolinska Institutet

Avhandlingens titel

Genetic predisposition to immune cell malfunction and inflammation

Huvudhandledare

Yenan Bryceson, Professor, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), Institutionen för medicin i Huddinge, Karolinska Institutet

Bihandledare

AnnaCarin Horne, MD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Magnus Nordenskjöld, Professor, MD, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Opponent 

Jana Pachlopnik Schmid, Professor, MD, Department of Pediatrics, University of Zurich

Betygsnämnd

Qiang Pan Hammarström, Professor, BIONUT, Karolinska Institutet
Alexander Espinosa, Docent, CMM, Karolinska Institutet
Patrick Matthys, Professor, Unit of Immunobiology, KU Leuven

Inbjudan till Zoom

Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/66422943213

För frågor vänligen kontakta: lamberto.torralba.raga@ki.se

Kontakt

Yenan Bryceson Professor/Sjukhuskemist