Disputationer Disputation - Laia Mira-Pascual

2019-12-18 10:00 - 23:59 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal 9Q Månen, Alfred Nobels Allé 8, plan 9

"Role of tartrate-resistant acid phosphatases in bone remodeling"

Huvudhandledare

Pernilla Lång, PhD, Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine, Division of Pathology

Bihandledare

Professor Göran Andersson, Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine, Division of Pathology

Tuomas Näreoja, PhD, Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine, Division of Pathology

Opponent

Docent Kaisa Ivaska-Papaioannou, Institute of Biomedicine, University of Turku

Betygsnämnd

Assoc. Professor Bence Rethi, Medicine, Pathology, Rheumatology, Karolinska Institutet

Assoc. Professor Jaakko Patrakka, Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine, Division of Pathology

Assoc. Professor Theri Heino, Institute of Biomedicine, University of Turku

Kontakt

Pernilla Lång Assisterande lektor