Disputationer Disputation: Krzysztof Piersiala

2024-06-14 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lokalen, Jan Lindsten A4:04, NKS

Tumour-draining lymph nodes in head and neck cancer - immunological signatures and clinical implications

Huvudhandledare

Professor Lars Olaf Cardell
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Bihandledare

Professor Eva Munck-Wikland
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Susanna Kumlien Georén, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och tekteknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Fakultetsopponent

Professor Karin Leandersson
Lunds universitet,
Lunds universitets cancercentrum

Betygsnämnd

Professor Joachim Lundahl
Karolinska Institutet
Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, 
Södersjukhuset

Professor Antti Mäkitie
University of Helsinki
Department of Otorhinolaryngology—
Head and Neck Surgery

Professor Magnus Essand
Uppsala universitet
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Krzysztof Piersiala Doktorand