Disputationer Disputation Kristofer Hallberg

2024-06-14 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entrévägen 2, entréplan

Pyrocarbon in shoulder hemi arthroplasty

Huvudhandledare:
Björn Salomonsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Olof Sköldenberg, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
André Stark, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Betygsnämnd:
Richard Wallensten, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Magnus Forssblad, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Kjell G Nilsson, Umeå Universitet, Instutitionen för diagnostik och intervention 

Opponent:
Professor Andrew Carr, University of Oxford, Nuffield Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences
 

 

Kontakt

Kristofer Hallberg Doktorand