Disputationer Disputation: Kristina Fagerkvist

2024-05-24 13:00 Add to iCal
Hybrid Plats: Atrium, Nobels väg 12B Online: Anslut till eventet

Sexual health in young adult survivors of childhood cancer: Prevalence, predictors and web-based support

Huvudhandledare:

Professor Lena Wettergren

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Uppsala universitetssjukhus

 

Bihandledare:

Professor Kirsi Jahnukainen

Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhus

 

Docent Lisa Ljungman

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

 

Senior professor Ove Axelsson

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Centrum för kliniks forskning Sörmland

 

Opponent:

Docent Margareta Larsson

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

 

Betygsledamöter:

Professor Viktor Kaldo

Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

 

Docent Johan Arvidson

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

 

Docent Amanda Hellström

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitet

Kontakt

Kristina Fagerkvist Doktorand