Disputationer Disputation Klara Torlén Wennlund

2023-06-02 13:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6)

Emergency medical dispatching – protocols, experiences and priorities

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent
Professor Magnus Andersson Hagiwara, Institutionen för vårdvetenskap, Borås Högskola

Betygsnämnd
Docent Jan Jakobsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
Docent Angela Bång, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet
Docent Elenor Kaminsky, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Handledare
Katarina Bohm, Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Lisa Kurland, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
Knut Olanders, Institutionen för medicinska vetenskaper, Lunds Universitet
Maaret Castrén, Institutionen för diagnostik och terapi, Helsingfors Universitet och Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Kontakt

Klara Torlén Doktorand