Disputationer Disputation Keying Zhu

2023-05-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal, L8:00, CMM, Visionsgatan 18, Karolinska University Hospital

Titel: Deciphering and fine-tuning myeloid cells in CNS demyelinating conditions

Huvudhandledare 

Professor Robert A. Harris, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Dr Harald Lund, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet 

Dr André Ortlieb Guerreiro Cacais, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr Xing-mei Zhang, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Mikael Simons, German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Technical University Munich

Betygsnämnd

Professor David Engblom, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköping universitet 

Professor Marianne Schultzberg, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Docent Benedict Chambers, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet

Kontakt

Keying Zhu Postdoktor
0760706722