Disputationer Disputation - Kelsi Alexandra Smith

2023-06-15 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Inghesalen, Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18.

Genetic and Environmental Influences on Multiple Sclerosis Complications and Aetiology

Författare:

Kelsi Alexandra Smith
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Huvudhandledare:

Professor Scott Montgomery
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Opponent:

Dr. Ruth Dobson
Queen Mary University of London, Preventative Neurology Unit at the Wolfson Institute of Preventative Medicine.

Betygsnämnd:

Professor Jonas Björk
Lund University Division of Occupational and Environmental Medicine.

Dr. Joachim Burman
Uppsala University Department of Medical Sciences.

Dr. Anna Sidorchuk
Karolinska Institutet Department of Clinical Neuroscience.

Bihandledare:

Dr. Pernilla Stridh
Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience.

Professor Lars Alfredsson
Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine.

Professor Ingrid Kockum
Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience.