Disputationer Disputation Karoline Kolaas

2023-10-20 9:00 - 15:00 Add to iCal
Annan 90-salen, Centrum för psykiatriforskning (CPF), Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Titel: Digital interventions to improve lifestyle behaviors and mental health for primary care patients

Huvudhandledare 

Professor Anne H Berman, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet 

Bihandledare

Med. Dr. Erland Axelsson, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Professor Erik Hedman-Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Paul Wallace, Department of Primary Care and University Health, University College London

Opponent

Docent Tine Nordgreen, Department of Global Public Health and Primary Care, Universitetet i Bergen

Betygsnämnd 

Docent Walter Osika, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Docent Ann-Sophie Lindqvist-Bagge, Institutionen för psykologi, Göteborgs universitet 

Adjungerad professor Hans Thulesius, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet

Kontakt

Karoline Kolaas Doktorand