Disputationer Disputation Karolin Galmén

2023-10-27 9:00 - 12:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Danderyds sjukhus, Aulan, Entrévägen 2, Danderyds sjukhus

Pathophysiological and clinical aspects on the use of high frequency jet ventilation (HFJV) for intraabdominal surgical interventions in general anesthesia

Huvudhandledare:
Piotr Harbut, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Jan Jakobsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Jacob Freedman, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Betygsnämnd:
Malin Jonsson Fagerlund,  Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Bengt Isaksson, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Stefan Csillag, Stockholms Universitet, Fysikum

Opponent:
Robert Sütterlin, med dr, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska
vetenskaper

 

Kontakt