Disputationer Disputation: Karl Lundin Remnélius

2023-05-26 9:00 Add to iCal
Annan BUP FOU center, Gävlegatan 22B, 113 30 Stockholm, (rum: Leo)

Titel: "Female Autism Phenotypes: Sex/Gender Differences in Functioning, Camouflaging, and Eating Problems"

Huvudhandledare

Professor, Sven Bölte, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa (KBH)

Bihandledare

Docent Johan Isaksson, Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Doktor Janina Neufeld, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Opponent

Professor William Mandy, University College London, Department of Clinical, Educational and Health Psychology

Betygsnämnd

Professor Hugo Hesser, Örebro Universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Professor Agneta Herlitz, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)

Professor Ivanka Savic Berglund, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

 

Kontakt