Disputationer Disputation Karl Hagman

2023-02-10 13:00 - 16:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entrévägen 2, Danderyds sjukhus

SARS-CoV-2 Viremia in Patients Hospitalised for Covid-19

Huvudhandledare:
Johan Ursing, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Magnus Hedenstierna, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Anna Nilsson, Klinisk infektionsmedicin, Lunds Universitet

Opponent:
Professor Peter Simmonds, University of Oxford, England

Betygsnämnd:
Åsa Nilsdotter-Augustinsson, Linköpings Universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Hans Barle, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Jan Albert, Karolinska Institutet, Institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)


 

Kontakt

Karl Hagman Anknuten till Forskning
073-959 20 27