Disputationer Disputation Karin Westin

2022-04-08 14:00 Add to iCal
Campus Solna Rockefeller, Nobels väg 11 och Online

Titel: On mapping epilepsy: magneto- and electroencephalographic characterizations of epileptic activities

Huvudhandledare

Docent Daniel Lundqvist, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Sandór Beniczky, Department of Clinical Neurophysiology, Aarhus Universitet

Opponent

Professor Sylvain Baillet, Department of Neurology and Neurosurgery, McGill University

Betygsnämnd 

Professor Erik Fransén, Avdelningen för datavetenskap och teknik, Kungliga Tekniska Högskolan 

Professor Jyrki Mäkelä, HUS Medical Imaging Center, Helsinki University Hospital

Docent Andrea Carmine Belin, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt

Karin Westin