Disputationer Disputation Karin Lichtenstein Liljeblad

2023-03-10 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entréplan, Entrévägen 2, Danderyd. Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63127894191

Long-Acting Reversible Contraception (LARC) after pregnancy and childbirth

Huvudhandledare:
Helena Kopp Kallner

Bihandledare:
Jan Brynhildsen, Örebro Universitet

Opponent:
Paul Blumenthal, professor emeritus, Stanford University Medical Center, USA

Betygsnämnd:
Ove Axelsson, Uppsala Universitet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa
Henric Falconer, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa
Ellika Andolf, Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus

 

ZOOM https://ki-se.zoom.us/j/63127894191


 

Kontakt

Karin Lichtenstein Liljeblad Anknuten till Forskning