Disputationer Disputation: Karin Jonstam

2020-05-20 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal Birger och Margareta Blombäck, NKS. Även via länk.

A personalized approach to chronic rhinosinusitis with nasal polyps

Disputationen kan också följas via Zoom med länken https://ki-se.zoom.us/j/69374739604

Huvudhandledare

Professor Lars-Olaf Cardell
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,  intervention och teknik
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Bihandledare

Professor Claus Bachert
Ghent University
Department of Ear, Nose and Throat Science

Adj. professor Pär Stjärne
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,  intervention och teknik
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Marit Westman, MD, PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,  intervention och teknik
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Fakultetsopponent

Professor Manuel Bernal Sprekelsen
University of Valencia
Department of Surgery
Division of ear, nose and throat

Betygsnämnd

Professor Maria Jernmalm
Linköping Universitet
Inst. för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Enheten för inflammation och infektion

Docent Lovisa Farnebo
Linköping Universitet
Inst. för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Enheten för logopedi, otorhinolaryngologi och audiologi

Docent Monika Stenkvist Asplund
Tidigare Uppsala Universitet
Inst. för kirurgiska vetenskaper
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Kontakt

Karin Jonstam Anknuten till Forskning