Disputationer Disputation: Karin Grahn, IMM

2023-03-24 9:00 Add to iCal
Annan Sal Tor, Solnavägen 4

Karin Grahn, enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin (IMM)

Titel
Occupational exposure to particles in relation to chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular disease

Handledare
Jenny Selander, IMM, KI

Bitr handledare
Karin Broberg, IMM, KI
Pernilla Wiebert, IMM, KI
Per Gustavsson, IMM, KI

Opponent
Lena Andersson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet