Disputationer Disputation Kaisa Horkka

2020-08-14 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Sjögrenrummet, Psykiatricentrum Karolinska

Titel: Late-stage 11C-carbonylation of drug-like molecules for PET

Huvudhandledare

Docent Magnus Schou, AstraZeneca, PET Science Centre Karolinska Institutet, Instiutionen för klinisk neurovetenskap 

Bihandledare

Professor Christer Halldin, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Dr. Kenneth Dahl, Karolinska Universitetssjukhuset, Avdelningen för radiofarmaci 

Dr. Sangram Nag, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Opponent

Dr. Jonas Eriksson, Uppsala Universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Betygsnämnd

Docent Thuy Tran, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi 

Professor Olof Solin, University of Turku, Department of Chemistry Turku PET Centre

Docent Dirk Bender, Aarhus University, Department of Clinical Medicine

Zoom-länk

Disputationen kan följas online på https://ki-se.zoom.us/j/63587585794