Disputationer Disputation: Juliet Aweko

2019-09-06 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, plan 2, Tomtebodavägen 18A

Titel på avhandlingen: "Self-management of Type 2 diabetes: processes for setting up a diabetes and prediabetes support intervention in socioeconomically disadvantaged communities in Sweden".

Portrait of Juliet Aweko.
Juliet Aweko, institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Stefan Zimmerman.

Opponent

Professor Piia Jallinoja, University of Tampere, Faculty of Social sciences

Huvudhandledare

Docent Meena Daivadanam, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Health Systems and Policy 

Bihandledare

Dr. Helle Mölsted Alvesson, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Health Systems and Policy 

Professor Claes-Göran Östenson, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Professor Stefan Swartling Peterson, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Betygsnämnd

Professor Katarina Hjelm, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Professor Bo Burström, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Professor Maria Emmelin, Lunds universitet, Department of Public Health Sciences

Kontakt