Disputationer Disputation: Julia Jakobsson

2020-04-24 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Förläsningssal 4V, ANA 8, plan 4

"The new old normal: reassessing perioperative oxygen consumption and haemodynamics in the elderly"

Disputationen hålls på engelska.

Disputationen kan också följas via Zoom med länken https://ki-se.zoom.us/j/806837123

Handledare

Sigridur Kalman, Professor
Enheten för anestesi och intensivvård
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Bihandledare

Erzsébet Bartha, MD PhD
Enheten för Anestesi och intensivvård
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Caroline Hällsjö Sander, MD PhD
Anestesiologi och Intensivvård grupp
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Karolinska Institutet

Opponent

Iain K Moppett, Professor
Anaesthesia and Perioperative Medicine
Faculty of Medicine & Health Sciences
University of Nottingham, United Kingdom

Betygsnämnd

Christer Svensen, Professor
Anestesi
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, SÖS
Karolinska Institutet

Birgitta Janerot Sjöberg, Professor
Enheten för funktion och teknologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Michael Haney, Professor
Enheten för anestesiologi och intensivvård
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Umeå Universitet

Kontakt

Julia Jakobsson Anknuten till Forskning