Disputationer Disputation: Julen Goicolea

2021-12-17 9:00 Add to iCal
Campus Solna Sal Eva & Georg Klein, våning 3, Biomedicum, Solnavägen 9

Välkommen till Julen Goicoleas disputation med titeln ”Translational studies on Alzheimer’s Disease: A focus on cholesterol metabolism, Thioredoxin-80 and microglia function”.

Huvudhandledare

Forskarassistent Silvia Maioli, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik.

Bihandledare

Forskarassistent Patricia Rodriguez, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik.

Forskare Anna Sandebring-Matton, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik.

Professor Angel Cedazo-Minguez, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik.

Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för klinisk geriatrik.

Opponent

Doctor Soyon Hong, University College, London, UK, Dementia Research Institute.

Betygsnämnd

Professor Elias Arnér, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Lektor Henrietta Nielsen, Stockholms universitet, institutionen för biokemi och biofysik.

Universitetslektor Michael Schöll, Göteborgs universitet, institutionen för psykiatri och neurokemi.

Kontakt

Julen Goicolea Anknuten till Forskning