Disputationer Disputation: Josefina Skogö Nyvang

2020-02-21 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan 1, Blickagången 9B

"Different perspectives of living with osteoarthritis and outcome after knee arthroplasty"

Handledare

Docent Margareta Hedström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
Intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Bihandledare

Medicine doktor Sissel Andreassen Gleissman
Sophiahemmets högskola
Institutionen för omvårdnadsvetenskap

Professor Eva W Broström
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnor och barns hälsa

Professor Maura Daly Iversen
Sacred Heart University, College of Health Professions,
Department of Public Health and Physical Therapy
Harvard Medical School, Boston
Department of Medicine

Opponent

Medicine doktor Karin Bernhoff
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Enheten för ortopedi


Betygsnämnd

Docent Dorota Religa
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Docent Aina Danielsson
Sahlgrenska Akademin, vid Göteborgs Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för ortopedi

Docent Malin Olsson
Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Institutionen för vårdvetenskap
Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap