Disputationer Disputation Josefin Särnholm

2021-06-18 13:00 Add to iCal
Campus Solna CMB, Berzelius väg 21 & via Zoom

Titel: Exposure-based cognitive behavior therapy for atrial fibrillation: A novel treatment paradigm

Huvudhandledare

Lektor Brjánn Ljótsson, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bi-handledare

Professor Frieder Braunschweig, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet 

Professor Christian Rück, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent

Professor Matthew Burg, Skolan för Medicin, Yale University 

Betygsnämnd

Professor Peter Johansson, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet 

Professor Ulrica von Thiele Schwarz, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens Högskola samt Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet 

Lektor Håkan Walfridsson, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet 

Kontakt