Disputationer Disputation: Jonas Teng

2021-09-24 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 4U Solen, Alfred Nobels Allé 8. Även via Zoom.

Cholestasis in infants at risk

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/7020805635

Huvudhandledare

Adj. professor, Björn Fischler
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Bihandledare

Med dr, Kajsa Bohlin
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Professor, Antal Nemeth
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Fakultetsopponent

Docent, Runar Almaas
Oslo Universitet
Institute of clinical medicine
Division of Pediatric and Adolescent Medicine

Betygsnämnd

Professor, Uwe Ewald
Uppsala universitet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Docent, Gunilla Ajne
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Docent, Robert Saalman
Göteborgs universitet
Sahlgrenska Akademin
Institutionen för kliniska vetenskaper