Disputationer Disputation Jonas Svingen

2022-11-04 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6)

Flexor tendon repair. Rehabilitation adherence, outcome and complications.

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent
Professor Magne Rökkum, Institutionen för klinisk medicin, Oslo Universitet

Betygsnämnd
Docent Birgitta Rosén, Institutionen för translationell medicin, Lund Universitet
Docent Ingrid Demmelmaier, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet
Docent Hans-Erik Roseberg, Institutionen för translationell medicin, Lund Universitet

Handledare
Professor Marianne Arner, Institutionen för klinisk Forskning och Utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Phd Christina Turesson, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköping Universitet
Docent Simon Farnebo, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköping Universitet
Docent Monica Wiig, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet

Kontakt

Jonas Svingen Doktorand