Disputationer Disputation Jonas Svensson

2021-01-22 14:00 Add to iCal
Campus Solna Zoom och Inghesalen, plan 2, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a

Titel: The Longitudinal Biology of Depression: PET Studies of the Dopamine and Serotonin Systems

Huvudhandledare

Dr. Johan Lundberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Dr. Martin Schain, Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital

Dr. Pontus Plavén-Sigray, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital

Opponent

Prof. Jeffrey Meyer, Department of Psychiatry, University of Toronto

Betygsnämnd

Dr. Konstantinos Meletis, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet

Prof. Jussi Hirvonen, Department of Radiology, University of Turku

Dr. Andreas Frick, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Språk: Engelska

Kontakt

Jonas Svensson Specialist