Disputationer Disputation: Jonas Hallberg

2019-10-18 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rehabsalen, Norrbacka S4:01, Karolinska universitetssjukhuset Solna

Titel: "Hypersexual Disorder – Clinical Presentation and Treatment"

Huvudhandledare:
Ph.D. Katarina Görts Öberg
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge