Disputationer Disputation - John Karlsson Valik

2022-12-01 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Nya Karolinska Universitetssjukhuset Solna, J3:04 Torsten N Wiesel.

Improved diagnosis and management of sepsis and bloodstream infection

Huvudhandledare:

Associate professor Pontus Nauclér
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Avdelningen för infektionssjukdomar.

Opponent:

Professor Jan Kristian Damås
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, Department of Clinical and Molecular Medicine.

Bihandledare:

Professor Christian Giske
Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine, Division of Clinical Microbiology.

Professor Anna Färnert
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Avdelningen för infektionssjukdomar.

Betygsnämnden:

Professor Josef Järhult
Uppsala University, Department of Medical Sciences, Infection Medicine.

Associate Professor Mark Clements
Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics.

Professor Anna-Mia Ekström
Karolinska Institutet, Department of Global Public Health.