Disputationer Disputation: Johannes Asplund

2022-11-25 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Sjukhusbacken 10, Aula, Hiss C, plan 6

Towards an improved survival in gastric cancer

Disputationsordförande

Mats Lindblad

Opponent

Professor Kristoffer Lassen, Oslo University

Betygsnämnd 

Professor Magnus Sundbom, Uppsala Universitet

Professor Jonas Manjer, Lunds Universitet

Associate professor Caroline Nordenvall, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Jesper Lagergren

Bihandledare

Magdalena Plecka Östlund, Sheraz Markar

Kontakt

Johannes Asplund Anknuten till Forskning