Disputationer Disputation - Johanna Kuhlin

2023-06-16 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft, L1:00; Anna Steckséns gata 53.

Treatment optimisation of multidrug-resistant tuberculosis

Författare:

Johanna Kuhlin
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för infektionssjukdomar.

Huvudhandledare:

Associate professor Judith Bruchfeld
Karolinska Institutet, Solna, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för infektionssjukdomar.

Opponent:

Professor Bouke de Jong
Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium, Department of Biomedical Sciences, Unit of Mycobacteriology.

Betygsnämnd:

Associate professor Kristoffer Strålin
Karolinska Institutet, Solna, Institutionen för medicin, Huddinge, avdelningen för infektionssjukdomar och hud.

Professor Ylva Böttiger
University of Linköping, Linköping, Sverge, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Division of Clinical Chemistry and Pharmacology.

Associate professor Silja Mentula
University of Helsinki, Helsinki, Finland, Faculty of Agriculture and Forestry.

Co-supervisor(s):

Professor Thomas Schön
University of Linköping, Linköping, Sweden, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Division of Inflammation and Infection.

Professor Jan-Willem Alffenaar
University of Sydney, Sydney, Australia, Sydney Institute for Infectious Diseases.

PhD Lina Davies Forsman
Karolinska Institutet, Solna, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för infektionssjukdomar.