Disputationer Disputation: Johanna Frost Nylén

2023-06-19 9:30 Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein (hörsal), Karolinska Institutet, Solnavägen 9, Solna och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/3335444290)

Välkommen till Johanna Frost Nyléns disputation måndagen den 19 juni 2023 kl. 09:30 i Biomedicum, Campus Solna. Det går även att delta via Zoom.

"ON STRIATIUM IN SILICO"

Författare

Johanna Frost Nylén, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Opponent

Dieter Jaeger, Emory University, Department of Biology, USA

Huvudhandledare

Sten Grillner, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap 

Bihandledare

Jeanette Hellgren Kotaleski, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap och KTH, Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Gilad Silberberg, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap 

Betygsnämnd

Karima Chergui, Karolinska Institutet, institutionen för fysiologi och farmakologi

Åsa Mackenzie, Uppsala universitet, institutionen för organismbiologi, Jämförande fysiologi

Per Petersson, Umeå universitet, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Via Zoom

Du kan delta vid disputationen via Zoom (länk)