Disputationer Disputation Johanna Enö Persson

2020-01-24 9:00 Add to iCal
Campus Solna Hörsal Rockefeller, Nobels väg 11, Karolinska Institutet

Titel: Family-based prevention of childhood obesity - long-term outcomes, challenges and implications for future research

Huvudhandledare: 

Professor Ata Ghaderi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

PhD Benjamin Bohman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Finn Rasmussen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Opponent: 

Docent Laura Ferrer-Wreder, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet

Betygsnämnd: 

Professor Anna Winkvist, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Professor Paulina Nowicka, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet

Docent Eva Serlachius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet