Disputationer Disputation: Johan Teiler

2021-11-19 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal C1:87

Leukocyte scintigraphy, SPECT/CT and PET/CT in prosthetic joint infection

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62154877238 Mötes-ID 621 5487 7238

Huvudhandledare

Prof. Rimma Axelsson, MD PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för radiologi

Bihandledare

Dr. Börje Åkerlund, MD PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Huddinge
Avdelningen för Infektionssjukdomar och Hud

Dr. Harald Brismar, MD PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Fakultetsopponent

Assoc. Prof. Paola Erba, MD PhD
Università di Pisa
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia

Betygsnämnd

Prof. Håkan Geijer, MD PhD
Örebro Universitet
Institutionen för Medicinska Vetenskaper

Docent Elin Trägårdh, MD PhD
Lunds Universitet
Institutionen för Translationell Medicin
Enheten för Nuklearmedicin, Malmö

Dr Anna Stefánsdóttir, MD PhD
Lunds Universitet
Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Enheten för Ortopedi, Lund

Kontakt

Johan Teiler Postdoktorala studier