Disputationer Disputation: Johan Karlsson Törlén

2019-05-24 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Lecture Hall H2, Zanderska Huset, Alfred Nobels Allé 23

From risk indices to reconstitution of immunity: studies of outcome-related factors in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Opponent

Professor Mohamad Mohty, Sorbonne University, Head of the Hematology and Cell Therapy Dept. Saint-Antoine Hospital, Paris

Betygsnämnd

Professor Susanne Gabrielsson, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna, enheten för immunologi och allergi 

Docent Helene Hallböök, Uppsala Universitet, institutionen för medicinska vetenskaper, hematologi, Uppsala universitetssjukhus 

Ph.D. Jacek Toporski, Lunds Universitet, institutionen för pediatrik, Skåne universitetssjukhus

Handledare

Professor Jonas Mattsson, Karolinska Institutet institutionen för onkologi-patologi

Professor Mats Remberger, Uppsala Universitet, institutionen för medicinska vetenskaper

Docent Michael Uhlin, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Välkommen!