Disputationer Disputation: Johan Fehrm

2020-10-02 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64. Samt via ZOOM

“Surgical treatment of obstructive sleep apnea – randomized controlled studies in children and adults”

Deltagande via Zoom: https://ki‐se.zoom.us/j/65478984902

Huvudhandledare

Docent Danielle Friberg
Uppsala Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Öron-, näsa-, halssjukdomar

Bihandledare

Pia Froissart Nerfeldt, MD. PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Nanna Browaldh, MD., PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Fakultetsopponent

Professor Ann Hermansson
Lund Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Sektionen för ÖNH-sjukdomar

Betygsnämnd

Docent Henrik Bergquist
Göteborgs Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Sektionen för ÖNH-sjukdomar

Docent Mikael Karlberg
Lund Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Sektionen för ÖNH-sjukdomar

Professor Johan Hellgren
Göteborgs Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Sektionen för ÖNH-sjukdomar

Kontakt

Johan Fehrm Anknuten till Forskning