Disputationer Disputation - Joel Ohm

2021-06-04 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom based - Solna/L-huset/L1:00/Rolf Luft

SOCIOECONOMIC STATUS AND MYOCARDIAL INFARCTION Influence on secondary prevention and prognosis

ZOOM-länk:  

https://ki-se.zoom.us/j/61068080964

Huvudhandledare:

Docent Per Svensson
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent:

Senior Professor Joep Perk
Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Betygsnämnd:

Docent Karin Leander
Karolinska Institutet, IMM,

Professor, Rebecka Hultgren
Karolinska Institutet, MMK

Docent Staffan Nilsson
Linköpings Universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Bihandledare:

Professor Tomas Jernberg
Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus

PhD Per Skoglund
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin Solna