Disputationer Disputation: Joar Sundman

2020-11-13 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64, samt även via Zoom

Uvulopalatopharyngoplasty; Patient Selection, Long-Term Outcome and Side Effects

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66726190054?pwd=N2lZWC9rZ0pUZVJkdkp3Z000TDNudz09  

Huvudhandledare

Docent Danielle Friberg
Uppsala Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Öron-, näsa-, halssjukdomar

Bihandledare

Nanna Browaldh, MD., PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Gert Henriksson, MD., PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Adj. Professor Mats Holmström.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Fakultetsopponent

Professor Diana Berggren
Umeå Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Betygsnämnd

Docent Sören Berg
Lunds Universitet, Medicinska Fakulteten
Institutionen för kliniska vetenskaper
Öron-, näs- och halssjukdomar

Docent Leif Nordang
Uppsala Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Öron-, näsa-, halssjukdomar och HNS

Docent Per-Olle Haraldsson
Fd Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Kontakt

Joar Sundman Anknuten till Forskning