Disputationer Disputation: Joanne Bakker

2020-10-02 9:30 Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein (Biomedicum 1), Karolinska Institutet, Solnavägen 9, entréplan

Välkommen till Joanne Bakkers disputation fredagen den 2 oktober kl. 09:30 i Biomedicum. Det går även att delta via Zoom.

Delta via Zoom

Zoomlänk

Mötes-ID: 683 5707 1157

Titel

"In the right place and at the right time: cellular and functional neuroanatomy of endocannabinoids and neuropeptides"

Författare

Joanne Bakker, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Opponent

Mike Ludwig, The University of Edinburgh, Center for Discovery Brain Sciences

Huvudhandledare

Tibor Harkany, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare

Tomas Hökfelt, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Konstantinos Meletis, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Betygsnämnd

Malin Lagerström, Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Maria Lindskog, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Eva Hedlund, Stockholms universitet, Institutionen för biokemi och biofysik

Kontakt