Disputationer Disputation: Joanna Hård

2021-08-20 9:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Solna Nils Ringertz, Biomedicum, Solnavägen 9, Karolinska Institutet, Solna

Cell lineage analysis in humans.
Plats: Nils Ringertz, Biomedicum och Zoom

Välkommen till Joanna Hårds disputation!

Titel:
Cell lineage analysis in humans.
Länk till abstract

Opponent:
Professor Johan Jakobsson, institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Molekylär neurogenetik, Lunds universitet

Betygsnämnden:
Professor Karin Loré, institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet

Professor Anna Wedell, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Professor Henrik Boström, avdelningen för programvaruteknik och datorsystem, KTH

Handledare:
Professor Jonas Frisén institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet

Kontakt

Joanna Hård Annan grund