Disputationer Disputation: Joakim Körner Gustafsson

2020-03-06 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels Allé 8, lokal Månen

“Röststörningar och behandlingseffekter vid Parkinsons sjukdom studerat med bärbar röstackumulator”

Huvudhandledare

Docent Ellika Schalling
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för logopedi

Bihandledare

Adjungerad professor Maria Södersten
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för logopedi


Professor Sten Ternström
Kungliga Tekniska Högskolan
Skolan för elektroteknik och datavetenskap
Avdelningen för tal musik och hörsel

Opponent

Biträdande professor Christina Samuelsson
Linköpings Universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Avdelningen för logopedi, otorhinolaryngologi och audiologi

Betygsnämnd

Docent Jenny Iwarsson
Köpenhamns Universitet
Institutionen för skandinaviska studier och lingvistik


Professor Jeanette Hellgren Kotaleski
Kungliga Tekniska Högskolan
Skolan för elektroteknik och datavetenskap
Avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik
/Karolinska Institutet
Institutionen för neurovetenskap


Docent Karin Wirdefeldt
Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Kontakt

Joakim Gustafsson Postdoktor