Disputationer Disputation: Jie Guo

2022-11-10 13:30 Add to iCal
Campus Solna Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till Jie Guos disputation torsdagen den 10 november 2022 kl. 13:30, Campus Solna.

"Unraveling the relationship between body mass index and cardiometabolic disease, dementia, and survival in old age"

Författare

Jie Guo, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Opponent

Rachel Whitmer, University of California, Davis, Department of Public Health Sciences Division of Epidemiology, USA

Huvudhandledare

Weili Xu, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Bihandledare

Anna Marseglia, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik

Anna-Karin Welmer, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Kristina Johnell, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Betygsnämnd

Linda Lindström, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Örjan Ekblom, The Swedish School of Sport and Health Sciences, institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

Karin Modig, Karolinska Institutet, institutet för miljömedicin

Kontakt

Jie Guo Anknuten till Forskning