Disputationer Disputation: Jiawei Zhu

2020-03-27 9:30 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska building, Tomtebodavägen 18 A, Karolinska Institutet Solna.

Titel på avhandlingen: 'p53-dependent and -independent mechanisms of p53-targeting small molecules'.

Delta i mötet online

Via länk: https://ki-se.zoom.us/j/518619129. Lösenord: 348352.

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ner gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android app. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 518 619 129.

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer när du uppmanas göra det. 

  • +46 8 4468 2488 Sweden
  • +46 8 5052 0017 Sweden
  • +46 850 539 728 Sweden

Mötets ID-nummer: 518 619 129. Lösenord: 348352.

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken
https://ki-se.zoom.us/u/cer46MKOlP

Opponent

Professor Aristidis Moustakas, Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Huvudhandledare

Professor Galina Selivanova, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

Forskarassistent Sylvain Peuget, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Professor Lars-Gunnar Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Betygsnämnd

Professor Sonia Lain, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Docent, Katja Pokrovskaja, Karolinska institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Professor, Ann-Kristinn Östlund Farrants, Stockholms universitet, Institutionen för Molekylär biovetenskap

Kontakt

Jiawei Zhu