Disputationer Disputation. Jessica Norberg

2019-05-10 9:00 - 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för kirurgi, Karolinska Institutet

DISPUTATION

Jessica Norberg

The Reactive Stroma in Pancreatic Diseases

Fredagen den 10 maj 2019, kl. 09.00
Föreläsningssal B64
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:
Professor Matthias Löhr
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi, CLINTEC
Professor Malin Sund
Umeå universitet
Institutionen för kirurgisk och
perioperativ vetenskap
Bihandledare: Betygsnämnd:

Senior forskare Rainer Heuchel
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi, CLINTEC

Professor Arne Östman
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Professor Kristofer Rubin
Uppsala universitet
Institutionen för medicinsk biokemi
och mikro-biologi, biokemi
och cell-och tumörbiologi

Professor Manuel Patarroyo
Karolinska Institutet
Institutionen för mikrobiologi, tumör-
och cellbiologi

Docent Stefan Linder
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk forskning
och utbildning

Välkomna!

Dokument