Disputationer Disputation: Jessica Ericson

2021-04-16 9:00 Add to iCal
Online Via Zoom

Nutritional status and dysphagia in patients with oesophageal cancer - the impact of oncological and surgical treatment

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64617148917

Huvudhandledare

Docent Ioannis Rouvelas
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Professor Magnus Nilsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Docent Mats Lindblad
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Fakultetsopponent

Professor emeritus Tommy Cederholm
Uppsala universitet
Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap
Klinisk nutrition och metabolism

Betygsnämnd

Docent Robert Bränström
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi – MMK
Enheten för endokrinkirurgi

Docent Folke Hammarqvist
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Docent Lars Ellegård
Göteborgs universitet
Institutionen för medicin
Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Kontakt

Jessica Ericson Anknuten till Forskning