Disputationer Disputation: Jesper Eriksson "Aspects of risk factors, pathophysiology and outcomes in trauma"

2022-02-18 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Torsten Gordh Auditorium S2:02, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och via Zoom

Välkommen till Jesper Erikssons disputation, fredagen den 18 februari kl 09.00. Se zoomlänk nedan.

Doktorand

Jesper Eriksson, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi

Titel

"Aspects of risk factors, pathophysiology and  outcomes in trauma"

Huvudhandledare

Professor Anders Oldner, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi Karolinska Institutet

Opponent

Professor Hans Friberg, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lunds Universitet

Bihandledare

Docent Emma Larsson, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi Karolinska Institutet
Med Dr Mikael Eriksson, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi Karolinska Institutet
Med Dr Andreas Gidlöf, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Professor Sten Rubertsson, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper Uppsala Universitet
Docent Folke Hammarqvist, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik Karolinska Institutet
Professor Katarina Westling, Institutionen för Medicin Karolinska Institutet

Deltagande online

Delta via Zoom här

Kontakt

Jesper Eriksson Doktorand