Disputationer Disputation: Jenny Rydén, MedH

2021-01-15 9:15 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene, Neo, Entréplan, Blickagången 16, Flemingsberg

Titel på avhandlingen: Chronic bone marrow failure and transfusion patterns: Epidemiological studies of blood transfusions and outcomes in patients with myelodysplastic syndromes

Namn och enhet för doktoranden
Jenny Rydén, KI, Institutionen för medicin Huddinge, HERM

Huvudhandledare
Petter Höglund, professor, KI, Institutionen för medicin Huddinge, HERM

Bihandledare
Gustaf Edgren, docent, KI, Institutionen för medicin Solna.
Eva Hellström-Lindberg, professor, KI, Institutionen för medicin Huddinge, HERM
Agneta Wikman, docent, KI, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Transplantation 

Opponent
Professor Kimmo Porkka, University of Helsinki, Department of Hematology, Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center and Hematology Research Unit

Betygsnämnd 
Gunnar Juliusson, Lunds Universitet
Jill Storry, Lunds Universitet
Ingrid Glimelius, Uppsala Universitet

Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/63937440848?pwd=aHlvTTJObzcrbEdKcnB2MkZ2ZVpBUT09 

Kontakt

Jenny Rydén Anknuten till Forskning