Disputationer Disputation Jenny Rickardsson

2020-05-08 9:00 Add to iCal
Campus Solna Rockefeller, Alfred Nobels väg 11, Solna

Titel: Make friends with your pain monster. Internet-delivered acceptance- and value-based exposure in chronic pain – model and treatment

Delta gärna digitalt: https://ki-se.zoom.us/j/873816350

Huvudhandledare

Docent Rikard Wicksell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

PhD Linda Holmström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

PhD Vendela Zetterqvist, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Uppsala universitet

PhD Erik Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Madelon Peters, Department of clinical psychological science, Maastricht University

Betygsnämnd

Professor Katja Boersma, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Professor Eija Kalso, Medicinska fakulteten, Helsingfors universitet

Docent Jonas Ramnerö, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt

Jenny Rickardsson Anknuten till Forskning