Disputationer Disputation: Jason Serviss

2019-11-27 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:04 Torsten N Wiesel, Bioclinicum, Solnavägen 30

Long non-coding RNAs and cellular interactions: investigating underlying mechanisms of oncogenesis

Opponent

Professor Peter Kharchenko, Harvard University, Department of Biomedical Informatics

Betygsnämnd

Professor Chandrasekhar Kanduri, Göteborgs universitet, institutionen för medicinsk biokemi och cellbiologi 
Docent Gonçalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik 
Docent Ola Larsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Forskare Martin Enge, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Joakim Lundeberg, Science for Life Laboratory, Kungliga tekniska högskolan, institutionen för genteknologi

Välkommen!